Publicerad på 01.11.2011

Artikelkategorier

Öppenhet är en nordisk konkurrensfördel

– Vi i Mittengruppen menar at de nordiska länderna bör sträve efter att vara öppna, jämställda och demokratiska också i framtiden och försäkra att alla medborgare har möjlighet att delta på lika villkår oberoende av ålder, etnicitet, kön eller andra faktorer. Det här är en framtida konkurrensfördel för de nordiska länderna och en avgörande del av våra länders höga nivå av social stabilitet, konstaterade Siv Friðleifsdóttir under debatten med de nordiska statsministrarna.

Debatten ägde rum tisdagen den 1 november.

Mer information:

Siv Friðleifsdóttir, +35 489 27 646

siv(a)althingi.is

Terhi Tikkala, +358 50 434 5019

terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

Länk till hela inlägget

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/5.-nordiskt-toppmoete/siv-fridleifsdottir-hovedindlaeg