Publicerad på 27.09.2016

Artikelkategorier

Poul Nielsons rapport: mer konkreti, mer om migration och integration

Nordiska rådets Utskott för tillväxt och utveckling behandlade på sitt möte i Stockholm rapporten ”Arbeidsliv i Norden” av Poul Nielson.

– Rapporten är inte tillräckligt konkret för att stimulera till att nya jobb skapas, säger Per Olaf Lundteigen från Mittengruppen.  Statistisk underbyggnad behövs och det saknas flera högaktuella arbetsmarknadsproblem.

– Mittengruppen har redan i ett tidigt skede påtalat bristen på ett ungdomsperspektiv. Och migration och integration borde tillhöra prioriterade områden i en rapport om nordiskt arbetsliv, säger Lars Tysklind, också från Mittengruppen.

Ett enigt utskott kommer nu att avge dessa synpunkter till arbetsmarknadsministrarna inför deras behandling av rapporten.

Poul Nielsons rapport kom ut i mitten av juni 2016.