Publicerad på 03.11.2010

Artikelkategorier

Sannfinländarna och Nordiska rådets Mittengrupp

På grund av den här orsaken har Raimo Vistbacka inte fått kallelse till Mittengruppens gruppmöte, som arrangerades i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik, Island den 2.11 kl.8-10.

Mittengruppen har meddelat att Sannfinländarna kan ansöka om medlemskap i Mittengruppen. I samband med detta skulle saken då värderas och diskuteras och frågan ifall gruppens och partiets politiska viljor möts få ett svar.

För stunden har Sannfinländarna enbart en suppleantplats i Finlands delegation till Nordiska rådet. Det här är orsaken till att Raimo Vistbacka för första gången under den här valperioden deltog i Nordiska rådets möte nu under sessionen i Reykjavik. På sessionen kan, utöver ordinarie medlemmar i delegationen, även delegationens suppleanter delta vid sessionen också då de inte direkt ersätter en ordinarie medlem. Då suppleanten på plats inte ersätter en ordinarie medlem har han eller hon inte yttrande- eller rösträtt.

En suppleant representerar sig själv eller sin gruppering, inte den medlem eller den partigruppering som inte just då är närvarande.

NR har fyra partigrupper. Utöver dessa partigrupper finns det norska Fremskrittspartiet, Dansk Folkeparti, samt Sverigedemokraterna (efter det svenska valet) som inte hör till någon gruppering och dessa partier har inget formellt samarbete sinsemellan.

Mera information ger
Terhi Tikkala, generalsekreterare,                                                                                                                                                            Mittengruppen i Nordiska rådet                                                                                                                                                                                tel. 050 434 5019.