Publicerad på 30.10.2012

Artikelkategorier

Satsa på grön tillväxt!

-För att bli föregångare i grön växt, måste vi utveckla vårt samarbete på detta område. En möjlighet är att skapa en gemensam nordisk marknad för så kallade cleantech varor och tjänster, säger Christina Gestrin från Mittengruppen.

-Om de nordiska länderna enades om gemensamma hållbarhetskriterier för all offentlig upphandling skulle en sådan gemensam nordisk hemmamarknad skapas, fortsätter Gestrin.

Det handlar om betydande resurser. Inom EU står den offentliga upphandlingen för 16 procent av BNP. En gemensam nordisk marknad för grön växt behövs för att Norden ska bli en stark aktör på den globala marknaden, för att svara efterfrågan och behovet i Kina, Indien, Afrika. Vad vore väl bättre än om de nordiska länderna kunde bidra till en global hållbar utveckling och samtidigt bevara den nordiska välfärdsmodellen.

Kontaktuppgifter:
Christina Gestrin
Tel. +358 50 511 3121