Publicerad på 16.09.2010

Artikelkategorier

Seurujärvi vill ha koll på norska renar

I sitt spörsmål lyfter Seurujärvi upp att ett avtal har ingåtts mellan finska och norska staten om att bygga och underhålla renstängsel samt om andra åtgärder i syfte att förhindra renarna från att ta sig in på den andra statens område. Seurujärvi undrar dock vilka åtgärder som Norges regering har för avsikt att vidta, för att hela riksgränsen mellan Finland och Norge skall omfattas av avtalet angående renstängsel och för att det problem som redan i flera års tid har besvärat gränsområdet mellan Finland och Norge skall elimineras.

Svarsfrist på frågan är den 30 augusti.

Mer information kan fås här