Publicerad på 03.11.2017

Artikelkategorier

Staffan Danielssons inlägg i debatten om finskans och isländskans ställning

Jag ska säga några ord för Mittengruppen.

Självfallet är alla nordiska språk lika mycket värda. Samtidigt måste vi i Nordiska Rådet av praktiska skäl ha en arbetsordning som reglerar hur vi använder, översätter och tolkar dem.

Det var ledsamt att åka hit till Helsingfors och behöva tänka på två olika förslag i en grundläggande fråga som verkligen förtjänar samsyn.

Mittengruppen har inför sessionen arbetat för att få fram en lösning som säkerställer de praktiska reformer som de båda utsända förslagen är överens om, men som samtidigt lämnar öppen frågan om hur arbetsordningen ska utformas så att den eftersträvade, och nödvändiga, samsynen kan finnas.

Mittengruppen gläds över att Nordiska Rådet har visat sin konstruktivitet genom att möta förslagen från Finland och Island med konkreta förbättringar. Vi är också övertygade om att Nordiska Rådet kommer att enas om hur vi av praktiska skäl ska utforma arbetsordningen för våra språk i Rådet. Något annat skulle självfallet vara ett allvarligt misslyckande.

Det är med glädje som jag för Mittengruppen yrkar bifall till det nu framlagda kompromissförslaget.

 

Hela diskussionen kan läsas på norden.org