Publicerad på 18.05.2020

Artikelkategorier
Taggar

Terhi Tikkala återkommer som generalsekreterare

Idag återkommer Terhi Tikkala som generalsekreterare i Mittengruppen. Terhi har arbetat för Mittengruppen som generalsekreterare sen 2007.  Terhi har varit föräldraledig under 1,5 år och har under den tiden haft en vikarie i Jonathan Lindgren, från kristdemokraternas kansli i Sveriges riksdag.

Terhis arbetsplats är fortsättningsvis Centerns kansli i Finlands riksdag.

Jonathan återgår i mittengruppens sekretariat och Nordiska rådet som politiskt sakkunnig i utskottet för välfärd i Norden.

Sekretariatet i Mittengruppen under Terhis ledning kommer att ha 5 anställda under 2020,

Terhi Tikkala (Finland) – Generalsekreterare med ansvar för presidiet och budgetprocessen

Lena Höglund (Finland) – Politiskt sakkunnig i Utskottet för hållbarhet i Norden

Louise Egholm Hattens (Danmark) – Politiskt sakkunnig i Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Gränshindergruppen

Baard Salvesen (Norge) – Politiskt sakkunnig i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, Kontrollkommittén

Jonathan Lindgren (Sverige) – Politiskt sakkunnig i Utskottet för välfärd i Norden

Hildur Helga Gísladóttir (Island) – Facilitator för de isländska medlemmarna

Ytterligare information: Terhi Tikkala, tfn. +358 50 434 5019, terhi.tikkala@eduskunta.fi