Publicerad på 24.01.2018

Artikelkategorier

Två nya partier till Mittengruppen från Island

Båda partier är nya i Islands parlament, dit de blivit invalda i valet som ägde rum i slutet av oktober 2017.

I och med de två nya partierna, som båda har en företrädare i Nordiska rådet, blir Mittengruppen den största politiska grupperingen i Nordiska rådet med 25 utav 87 mandat. Efter beslutet blir antalet medlemspartier i Mittengruppen 29.

Beslutet om att ta emot de två partierna var enhälligt.