Publicerad på 08.08.2012

Artikelkategorier

Unga, arbetslivet och politik temat för Mittengruppens sommarmöte

Mittengruppen i Nordiska rådet håller sitt sommarmöte i Skatudden, Helsingfors den 15-16 augusti. Temat är Unga, arbetslivet och politik. Syftet är att träffa unga och få deras synpunkter om vilka teman som intresserar och vilka former av politiskt deltagande lockar dagens unga. Bakgrunden är den ekonomiska krisen, den kraftigt ökande ungdomsarbetslösheten och det resulterande utanförskapet och ointresset i politik. Enligt Nordens välfärdscenter (NVC) är tio procent av alla nordiska ungdomar mellan 15-24 år, dvs. 300.000 unga, i riskzonen för utanförskap. De saknar arbete, praktik och är inte heller studerande.

Sommarmötets huvudtalare, centerns ordförande Juha Sipilä, kommer att tala om dagens växtindustrier och deras potential att bli lika stora arbetsgivare i Norden som mobiltelefonbranschen var under 1990- och 2000-talet. Riikka Kämppi, kampanjledare för Pekka Haavisto under det finska presidentvalet i 2012, kommer att tala om nya kampanjformer och sätt att få unga med i politiska kampanjer. Karina Jutila, chef för Tankesmedjan e2, kommer att belysa brett problematiken bakom de ungas politiska deltagande. Hur, varför – och varför inte?

Axel Jonsson, ordförande för partiet Ålands framtid och medlem av lagtinget, samt Ásta Hlín Magnúsdóttir, orförande för ungdomsorganisationen för det isländska framstegspartiet (Framsóknarflokkurinn) , samt ett tiotal unga från politiska ungdomsorganisationer kommer att medverka som experter och samtalspartners under sommarmötet.

Mittengruppen är Nordiska rådets näststörsta partigrupp. Till gruppen hör 25 centerpartier, kristdemokratiska, liberala och gröna partier från de nordiska länderna och de självstyrande områdena.

För mer information kontakt

Generalsekreterare Terhi Tikkala, tel. +358 50 434 5019