Publicerad på 08.05.2009

Artikelkategorier
Taggar

Vad skall vi göra med Nordiska rådet?

Nordiska rådets och EU:s framtidsutsikter studeras i rapporten ”Skilda vägar? Nordiska rådet och EU” redigerad av Karina Jutila och Terhi Tikkala

I rapporten föreslås bl.a. följande åtgärder:

– Tyngdpunkten i Nordiska rådets arbete bör flyttas till EU-politik, organisationen skall inte enbart vara en diskussionsklubb. EU-ärenden borde få en starkare ställning också vid nordiska ministermöten.

– Samarbetet mellan Europaparlamentet, EU:s medlemsländers parlament och Nordiska rådet bör stärkas. Det behövs ett helt nytt tillvägagångssätt för kommunikationen mellan partierna och politikerna (ordförandemöten, gemensamt programarbete, kampanjer, möten mellan parlamentariker, utskottssamarbete osv.)

– Större öppenhet bör eftersträvas i Nordiska rådets arbete (mötesdagordningar på Internet, mer informationsmaterial på engelska osv.)

– Nordiska rådet behöver en egen representation i Bryssel.

– Nordiska rådet och övriga regionala parlament borde beviljas observatörsstatus i Europaparlamentets utskott.

Rapporten publicerades i Helsingfors fredagen den 8.5 för att förhandsinleda firandet av Europadagen. Statsminister Matti Vanhanen och riksdagsledamot Jacob Söderman var på plats och kommenterade rapporten.

Rapporten har publicerats av Tankesmedjan e2 och Mittengruppen i Nordiska rådet. Rapporten finns i en svensk, finsk och engelsk upplaga.

Upplagorna kan laddas ned här:

Skilda-vagar-INTERNET.pdf

EU-raportti INTERNET

Together or apart INTERNET

 

Ytterligare information och rapportbeställningar:

Karina Jutila, karina.jutila(a)e2.fi, 050 5515 361

Terhi Tikkala, terhi.tikkala(a)eduskunta.fi, 050 434 5019