Publicerad på 27.01.2021

Artikelkategorier

Dags att flyga med eget biobränsle i Norden

Mittengruppen antog ett medlemsförslag om biobränsle i flygbränslet för inrikes- och regionalflyg under sitt gruppmöte 25.1.2021. Mittengruppen föreslår att regionen satsar på ökad uppblandning av biobränslen i flygbränslet, för att bidra till lägre koldioxidutsläpp och utvecklingen av innovationens marknadsförutsättningar i Norden.

Norden har kapacitet att regionalt öka uppblandningen och Norge, Sverige och Finland har i redan ambitiösa planer på att bereda kapacitet i form av infrastruktur för mer biobränsle. Helsingfors-Vanda flygplats siktar på att bli föregångare ifråga om flygbränsle med biobränsle. Både Finland och Sverige har målet att erbjuda en uppblandning på 30 % år 2030.

Mittengruppen vill se 5 % biobränsle i flygbränslet i Norden år 2025, med förutsättningen att biobränslet är baserat på nordiska råvaror. Mittengruppen menar att en ambitiös målsättning främjar regionens potential för att förädla biobränslen och bidrar till att minska på utsläppen från flygtrafiken.