Publicerad på 19.04.2016

Artikelkategorier

Dags att uppdatera NSHF?

Mittengruppen anser att de gränskontroller som nu finns vid gränsen mellan Danmark och Sverige bör vara tillfälliga.

– För nästan precis 30 år sedan, på sin session i Köpenhamn den 3.3.1986, antog Nordiska rådet en rekommendation som ledde till etbalerandet av Nordiska samrådsgruppen för flyktingfrågor, NSHF. Skulle det nu vara dags att uppdatera arbetsgruppens roll och arbetsuppgifter?

– Vi är ovana i Norden att det finns passkontroller mellan våra länder. Det är viktigt att dessa kontroller är tillfälliga.

Mittengruppens ordförande Carl Haglund talade på gruppens vägnar på debatten om gränskontroller i Norden. Denna debatt ägde rum under Nordiska rådets plenumsession i Norges parlament i Oslo den 19.4.