Publicerad på 22.01.2014

Artikelkategorier
Taggar

Ett steg framåt för smarta elnät i Norden

– Samarbete kring smarta elnät blir ett viktigt inslag i det redan pågående nordiska samarbetet inom energisektorn, säger Arto Pirttilahti från mittengruppen.

– Syftet är att smarta elnät ska bli till nytta för konsumenterna, såväl ekonomiskt som tekniskt.

 

Förslaget innebär att

– främja utvecklingen av smarta elnät genom ett långsiktigt gemensamt samarbete med tydliga mål

– utveckla kunskap om incitament för att marknaden ska kunna driva fram aktivt smarta lösningar och underbygga social acceptans

– se till att de nordiska länderna enas kring samma grundregler, standarder och tekniska krav för att säkra en inre marknad för konsumenter och producenter i Norden

– arbeta för att gemensamma nordiska regler och standarder på sikt utvecklas till att bli europeiska

Ytterligare information: Arto Pirttilahti, +358500114434, arto.pirttilahti(a)eduskunta.fi

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1570-naering