Publicerad på 18.08.2016

Artikelkategorier

Följer noggrant barnens rättigheter i Turkiet

Mittengruppen i Nordiska rådet reagerade starkt på de uppgifter som spreds angående förslag till en ny lag i Turkiet som skulle göra det lagligt att ha sex med barn från tolv år. Nu meddelar Turkiet att det var en felaktig uppgift som spreds över hela världen och lovar att den nya lag som ska presenteras innan årets slut kommer att ha ett helt annat innehåll. 

Mittengruppen har konsekvent värnat om barns rättigheter i Norden och internationellt. Mittengruppen utgår ifrån att Turkiet respekterar internationella konventioner och speciellt beaktar barns känsliga ställning i och med en eventuell revidering av lagstiftningen gällande samtycke.

FN:s barnkonvention, som också Turkiet skrivit under utgår ifrån att barn är barn fram till 18 års ålder. Inte minst FN:s barnkonvention är mycket tydlig på den punkten. Barn behöver starkare skydd, inte svagare.  De har samma människovärde som vuxna.

Mittengruppen känner generellt en stor oro över Turkiets syn på invånarnas mänskliga rättigheter.

Stockholm den 18 augusti 2016