Publicerad på 23.09.2014

Artikelkategorier
Taggar

Gränslöst nordiskt sjukvårdsområde

Detta har uppmärksammats också på ministerrådets sida, och bland statsministrarna. I juni publicerades Bo Könbergs rapport om hälsosamarbetet i norden, rapporten ska få samma aktiva politiska uppföljning som Stoltenberg-rapporten har fått både på regerings- och parlamentarikersidan.

Mittengruppen anser att för att Könbergsrapporten skall bli möjlig att genomföra måste många pusselbitar fall på plats och föreslår 10 målsättningar för mer nordisk nytta inom sjukvården.

Bl.a.

Eliminering av sådana hinder som förhindrar patienternas fria rörlighet över landsgränser. Pengarna bör följa patienten.

Arbetsfördelning och kunskapsspridning mellan länderna när det gäller sällsynta sjukdomar. Detta är viktigt för att garantera kvaliteten i behandlingen.

Nordisk målsättning om att IT-system i framtiden skall kunna ”tala med varandra” tvärs över landsgränser. Det ökar tryggheten för patienter som blir sjuka i ett annat nordiskt land.

Insats för telemedicin. En patient skall kunna tillses av den bästa experten, oavsett i vilken del av Norden de två befinner sig.

– Jag ser det som en framgång att vi nu har stöd för Mittengruppens förslag om gränslös sjukvård i Norden. Detta är uttryck för en värdegrund som visar respekt för enskilda patientens val, säger Anders Andersson (KD) ordförande i välfärdutskottet.

I de tio förslagen har Mittengruppen fokuserat på sjukvård, men vill understryka att preventionsarbetet har avgörande betydelse när man ser på sjukvården. Mittengruppen anser att principen för nordisk samverkan i alla sektorer bör vara att inget land ensamt kan bromsa samarbetet.

 

Mer information:
Anders Andersson
anders.andersson(A)kristdemokraterna.se
+46702498212

Anna Välimaa
Generalsekreterare för Mittengruppen
anna.valimaaA(A)riksdagen.fi
+358451969659