Publicerad på 27.10.2020

Artikelkategorier

Hurdan kris behövs det för att de nordiska länderna skall börja agera tillsammans?

De nordiska länderna har inte varit särskilt framgångsrika med det nordiska samarbetet under coronakrisen. Det här budskapet framförde Mittengruppen på Nordiska rådets möten med de nordiska statsministrarna i dag.

Statsministrarnas förhållningssätt var däremot att samarbetet under kristiden har fungerat bra, och på en mycket praktisk plan: mellan fackministrarna och de berörda myndigheterna.

I en samhällssäkerhetsstrategi som Nordiska rådet vidtog för ett år sedan föreslås att de nordiska regeringarna bör se på möjligheten att formalisera sitt utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, inklusive beredskapssamarbetet, via Nordiska ministerrådet.

– Enligt en undersökning nyligen gjord av Novus i Sverige anser nio av tio svenskar att de nordiska länderna borde samordna sin beredskap. Trots detta är ni, statsministrarna, negativt inställda på att utveckla samarbetet.

– Om ingenting händer nu, i pandemins spår, så frågar jag: hurdan kris behövs det för det skall finnas politisk vilja bland de nordiska statsministrarna att ta ett steg mot ett mer strukturerat samarbete på det här området, frågade Linda Modig på vägnar av Mittengruppen.

Det digitala mötet mellan de nordiska statsministrarna och Nordiska rådets presidium pågick i dag som en del av Nordiska rådets virtuella sessionsvecka.