Publicerad på 15.12.2020

Artikelkategorier
Taggar

Låt Norden få gemensam tidszon

Mittengruppen har föreslagit nordisk samordning när man inom EU avskaffar tidsomställningen mellan sommartid och vintertid. Mittengruppen menar att Finland och de baltiska länderna i fortsättningen bör ha samma tid som övriga fastlands-Norden, dvs. Sverige, Norge och Danmark. Nordiska rådet följer nu Mittengruppens förslag och rekommenderar detsamma.

– Varje land fattar sitt eget beslut på om de väljer vintertid eller sommartid som permanent. Vi från Mittengruppen har aktivt jobbat för att de nordiska och baltiska länderna fattar sådana nationella beslut som möjliggör att dessa länder i framtiden hör till samma tidszon. Det här är viktigt med tanke på de täta kontakterna som finns mellan medborgare och företag i dessa länder, säger Jouni Ovaska som talade på Mittengruppens vägnar.

Det finns inget slutligt beslut om avskaffandet av tidsomställningen från EU:s sida ännu, men Europaparlamentet har redan röstat och ställt sig bakom ändringen.

Nordiska rådets rekommendation godkändes på ett presidiemöte den 15.12, där presidiet agerade som plenum på grund av årets inställda plenumsession.