Publicerad på 30.03.2022

Artikelkategorier

Linda Modig frågar om moderniseringen av Helsingforsavtalet

En skriftlig fråga riktad till de nordiska regeringarna går ut på att undersöka om de nordiska regeringarna är beredda att se över och vid behov modernisera Helsingforsavtalet, för att säkerställa relevansen i avtalet och det nordiska samarbetet.

– En revision av avtalet har föreslagits många gånger, men det jag är ute efter är en genomgång av avtalet och dess eventuella uppdateringsbehov. Jag anser själv att detta behov finns – både tematiskt och gällande hur bindande avtalet är, säger frågeställaren Linda Modig.

Svarsfristen för frågan är satt till den 27 april 2022.