Publicerad på 09.04.2013

Artikelkategorier

Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet satsar på Polen

Denna modell borde tillämpas även för de nordiska kontoren i de baltiska länderna. Mittengruppen menar att det skulle skapa förutsättningar för ett likvärdigt och balanserat samarbete.

– Mittengruppen lanserade initiativet som ledde till öppnandet av de nordiska informationskontoren i Baltikum i början av 1990-talet. Vi har alltid varit visionära. Man skall vara framtidsorienterad, särskilt under de ostabila tiderna då den nordiska samarbetsbudgeten skärs ned, säger Bertel Haarder, en av initiativtagarna.

– Norden behöver Polen, och tvärtom. Och Östersjön behöver all hjälp den kan få.

Länk till förslaget på norden.org

 

Mer information

Terhi Tikkala, tel. +358 50 434 5019

Bertel Haarder, tel. +4561625169