Publicerad på 27.05.2013

Artikelkategorier

Mittengruppen frågar om Nordens kris- och katastrofberedskap

Den sk. Stoltenberg-rapporten från 2009 innehåller 13 rekommendationer för att utveckla det nordiska säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska samarbetet. Flera av rekommendationerna har lett till handling, men just kris- och katastrofberedskapssamarbetet har inte framskridit enligt förväntningarna.

– Haga-deklarationen om samhällssäkerhet från april 2009 har inte lett till konkret handling, till exempel till grundandet av en nordisk katastrofenhet i enlighet med Stoltenberg-rapportens rekommendation. Det är i allas intressen att de nordiska länderna på ett ställe har samlad information om resurser som kan mobiliseras vid större olyckor eller katastrofer. Det är det primära syftet med Stoltenbergs rekommendation, inte att man bokstavligen skulle grunda en helt ny organisation, säger Åsa Torstensson, en av frågeställarna och Mittengruppens ordförande.

Haga-deklarationen kommer att uppdateras vid ministermötet nästa vecka, men uppdateringen kommer enligt uppgift inte att innehålla hänvisning till en nordisk katastrofenhet.

– Vi i Mittengruppen är förvånade över hur man ser på medborgarnas säkerhet vid de allt oftare förekommande kriserna och stora olyckorna. De största och mest sannolika säkerhetshoten mot de nordiska länderna är inte militära utan de är kopplade till omfattande olyckor och våra samhällens sårbarhet vid exempelvis energistörningar eller allvarliga hälsolarm.

Den skriftliga frågan som skickats till Nordiska ministerrådet har undertecknats av Åsa Torstensson, Bertel Haarder, Rigmor Andersen Eide och Simo Rundgren från Mittengruppen. Svarsfristen är tre veckor.

Frågan i sin helhet finns på norden.org: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/fraagor-och-svar/2013/e-42-2013

Mer information:
Åsa Torstensson
tel. 070343 9618
Terhi Tikkala, generalsekreterare för Mittengruppen i Nordiska rådet
tel. +358 504345019