Publicerad på 03.02.2023

Artikelkategorier

Mittengruppen fyller 40 år

Seminarier, historiska återblickar, nya politiska initiativ och självklart en jubileumsmiddag. Under 2023 kommer Mittengruppen fira sina första 40 år som aktiv partigrupp i Nordiska rådet.

Under 2023 firar Mittengruppen sitt 40-årsjuileum. Partigruppen bildades i samband med Nordiska rådets 31:a session, i februari 1983. Den gången hölls sessionen i Oslo, och dit återvänder man i också denna höst när det är dags för rådets 75:e session. I Oslo kommer gruppen samlas för en jubileumsmiddag.

– Det känns väldigt roligt att få välkomna våra nordiska vänner i Mittengruppen till Norge för att fira jubileet i den stad där Mittengruppen också bildades. Vi sätter alla stort värde på de goda relationerna inom Norden, och Mittengruppen är en viktig kraft för ett starkt nordiskt samarbete nu och i framtiden. Det säger Kathrine Kleveland, Norge, som sitter i Mittengruppens jubileumskommitté.

Firandet av Mittengruppens första 40 år kommer dock inte bara firas i samband med höstens session. En rad aktiviteter kommer att genomföras under hela 2023. I samband med Nordiska rådets januarimöten i Stockholm nyligen lanserades en jubileumslogotyp. Seminarier i de olika nordiska länderna planeras. Och ett arbete med såväl historiska återblickar samt nya politiska initiativ pågår.

När Mittengruppen bildades hade man 14 medlemspartier. I dag har den siffran ökat till 30. Senast i januari valdes det senaste partiet in som medlemmar i Mittengruppen, de danska Moderaterne. Mittengruppens första ordförande var Karin Söder, Sverige, som innan detta hade varit utrikesminister, socialminister och nordisk samarbetsminister. Därtill var hon Sveriges första kvinna på posten som ledare för ett riksdagsparti.

Genom åren har Mittengruppen haft en rad kvinnor i ledande positioner såsom Anneli Jäätteenmäki, Siv Friðleifsdóttir, Åsa Torstensson, och nu senast Linda Modig som avgick som ordförande i samband med det svenska riksdagsvalet i höstas. Därtill har män såsom Dagfinn Høybråten, Carl Haglund, Ville Niinistö, Sigurður Ingi Jóhannsson och Bertel Haarder haft framträdande positioner i gruppen. En ny ordförande kommer att väljas på Mittengruppens årsmöte på Island i mars.

Sedan bildandet har Mittengruppen tävlat med den Socialdemokratiska gruppen om att vara den största partigrupperingen i Nordiska rådet.

Bilden: Mittengruppens jubileumslogotyp.