Publicerad på 27.09.2016

Artikelkategorier
Taggar

Mittengruppen reserverar sig emot ett negativt beslut om nordiskt EU-samarbete

På sitt möte i dag fattade Nordiska rådets presidium ett majoritetsbeslut om att inte ta vidare åtgärder för att etablera ett nordiskt EU-kontor i Bryssel. Förslaget är ursprungligen från Mittengruppen. Mittengruppen reserverade sig till presidiets beslut, vilket betyder att frågan kommer till behandling under Nordiska rådets session i Köpenhamn.

– Det här är en chans att faktiskt göra någonting, att gå från ord till handling. Alla omkring bordet är eniga om att den nordiska rösten bör höras mycket mer inom EU – så låt oss ta detta beslut nu och pröva någonting visionärt, sa Eva Kjer Hansen, Mittengruppens talesperson i denna fråga, i sitt anförande till presidiet.

Mittengruppen är numera den största gruppen inom Nordiska rådet. Att förstärka nordiskt EU-samarbete har varit en av gruppens viktigaste politiska prioriteter under de senaste åren.