Publicerad på 29.10.2014

Artikelkategorier
Taggar

Mittengruppen undrar om gränshinder: varför tar det så lång tid?

Bertel Haarder (V, Danmark) från Mittengruppen leder Nordiska Rådets gränshindersgrupp och är medlem i Ministerrådets Gränshinderråd. Konkret arbete efterfrågades redan för 10 år sedan av Mittengruppens Ole Norrback (Sfp, Finland). Haarder sade i sitt anförande att vi nordbor inte kan vänta på att EU:s 28 länder ska lösa våra gränshindersproblem i Norden.

– Det nordiska samarbetet måste vara föregå det europeiska gränshindersarbetet, inte tvärtom, säger Haarder.

– Vi måste skyndsamt nå en överenskommelse om förlängning av Arjeplogavtalet som stärker rörligheten på arbetsmarknaden för 22 yrkesgrupper inom hälso-, sjukvårds- och veterinärområdet, säger Haarder. Arjepologavtalet omfattar dessutom fler yrkesgrupper än EU:s planerade yrkeskvalifikationsdirektiv, fortsätter Haarder.

Simo Rundgren (Cent. Finland) från Mittengruppen kritiserade de nordiska regeringarna för deras långsamhet.

– Har ni vilja? Har ni makt? Om ja, varför händer det så litet inom detta ämne? frågade Rundgren de nordiska samarbetsministrarna på plats.

Också Anders Eriksson (ÅF, Åland) från Mittengruppen undrade varför det är så svårt att gå från diskussion till aktion i de enskilda nordiska länderna.

– Är det så att man från tjänstemannahåll är rädd att det ska leda till merarbete? frågar Eriksson.

Ola Johansson (C, Sverige) från Mittengruppen avrundade diskussionen genom att ta upp byggsektorn som ett exempel på en innovationssektor som förlorar sin konkurrenskraft på grund av gränshindren och den oförenliga lagstiftningen de nordiska länderna emellan. Liksom Haarder, poängterar Johansson vikten av att eliminera hinder för hållbar tillväxt och rörlighet i Norden.