Publicerad på 04.04.2017

Artikelkategorier

Mittengruppen vill underlätta delningsekonomin

Mittengruppen anser att de nordiska länderna bör agera tillsammans för att underlätta delningsekonomin.

– De nordiska länderna har samma utmaningar när det gäller till exempel beskattning av delningsekonomin.Vi bör agera proaktivt och försvara konsumenternas rättigeheter, men inte överreglera, framhöll Mittengruppens talesperson Mikko Kärnä.

– Delningsekonomin är verklighet redan nu. Branschen kommer att tredubblas fram till 2025. Den kan ha positiva effekter när det gäller till exempel att minska konsumtion och motverka klimatförändringarna. Norden bör därför vara i täten att stötta utvecklingen.

Remissdebatt om Mittengruppens förslag fördes under Nordiska rådets session i Stockholm. Förslaget skall till behandling i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

Hela förslagtexten finns på norden.org