Publicerad på 18.01.2022

Artikelkategorier

Mittengruppens möte i januari

Mittengruppens första möte i 2022 hålls, på grund av begränsningarna, digitalt den 24 januari kl. 12.35-15.45. Ursprungligen skulle mötet ha hållits i Oslo.

Gruppmötet får besök av den nya norska samarbetsministern för nordiskt samarbete Anne Beathe Tvinnereim. Diskussionsteman med ministern inkluderar bl.a. den nordiska budgeten och uppföljningen av den sk. Enestam-rapporten om civil beredskap.

I tillägg diskuterar gruppen nya förslag som kommer att läggas fram för Nordiska rådet under året. På mötet konstituerar sig själva utskottsgrupperna som driver Mittengruppens politiska arbete i Nordiska rådets utskott.

Mötet organiseras via Zoom-programmet, och leds av gruppordförande Linda Modig.