Publicerad på 14.03.2022

Artikelkategorier

Mittengruppens möte i samband med Nordiska rådets temasession

Mittengruppen håller sitt nästa möte i Malmö den 21 mars, i samband med Nordiska rådets utskottsmöten och temasession.

Sessionens tema är kriget i Ukraina, men också andra ärenden behandlas, t.ex. Enestam-rapporten om nordisk civil beredskap, rekommendation om att godkänna digitala körkort i Norden samt en strategi för Nordiska rådet. Den fullständiga sessionsdagordningen finns här.

På Mittengruppens möte väljs en ny gruppstyrelse, samt godkänns nya medlemsförslag. I samband med gruppmötet sammanträder samtliga utskottsgrupper till sina förmöten.