Publicerad på 29.01.2015

Artikelkategorier
Taggar

Möte med Gränshinderrådets nya ordförande Ole Stavad – riv tillväxthindren!

I Danmark har bildats en grupp med representanter för arbetsgivare och fackföreningar som med hjälp av sina motsvarigheter i de andra nordiska länderna föreslår gränshinder som behöver åtgärdas. Stavad betonade behovet av att i de nationella parlamenten driva nordiska gränshinderfrågor och att sätta press på regeringarna så att hindren kan elimineras.

Gränshinderrådet ser tre viktiga områden för att i sitt uppdrag bidra till att stärka Norden:
Gränshinderarbetet, mer information och upplysning om hur olika regelverk ser ut samt samarbete mellan Nordiska rådet och de nationella parlamenten.

Mittengruppen delar Stavads uppfattning och påpekade informationsbehovet angående skillnader mellan ländernas bestämmelser och verkliga gränshinder som behöver åtgärdas. Mittengruppen anser vidare att vi oftare bör tala om tillväxthinder än om gränshinder, då tillväxt är grundläggande gör att stärka de nordiska länderna, dess näringsliv och dess invånare.