Publicerad på 19.04.2017

Artikelkategorier

Norden bör visa vägen för en europeisk digital inre marknad

Mittengruppen anser att de nordiska länderna bör gå i spetsen för att skapa en europeisk digital inre marknad. Därför föreslår gruppen att de nordiska länderna avskaffar den sk. geoblockeringen inom Norden. Geoblockering betyder att man begränsar möjligheten att använda digitalt innehåll utanför sina landsgränser.  I praktik leder det till exempel till att man som finländare eller svensk inte har tillgång till vissa digitala TV-tjänster i Norge eller Danmark.

Möjligheten att reglera geoblockeringen diskuteras också i Europaparlamentet och kommissionen. Emellertid har frågan blivit högaktuell i Norden i samband med att en norsk ungdomsserie, SKAM, har blivit ytterst populär i de övriga nordiska länderna, men att man på grund av geoblockeringen inte haft tillgång till den norska SKAM-sidan med massor av innehåll i tillägg till det som visas i TV.

– SKAM har redan gjort mer för den nordiska språkförståelsen än samtliga sessioner i Nordiska rådet, säger Bertel Haarder, initiativtagaren och en av förslagsställarna.

– Nästa steget är att se Norden som en marknad och ge alla nordbor tillgång till grannländernas digitala TV-tjänster. Självklart skall ordningen också tillgodose rättighetsinnehavarna – som faktiskt borde vara glada över att de genom denna ordning skulle nå mycket större målgrupper.

 

Läs hela förslagstexten här