Publicerad på 04.04.2017

Artikelkategorier

Norden – tala med en röst!

Under Nordiska rådets temasession och debatt om Nordens förhållande till USA framhöll Mittengruppen vikten av att Norden ännu oftare än i dag agerar samlat i globala och internationella sammanhang.

Utdrag från Mittengruppens gruppanförade, som presenterades av Sigurður Ingi Jóhannsson:

– Det nordisk-amerikanska toppmötet i Vita Huset förra året var ett uttryck för att USA och Norden har gemensamma värderingar och delad syn på demokrati, frihandel och samarbete.

– Mittengruppen menar att vi – Norden som en helhet – bör framhäva dessa gemensamma värderingar gentemot USA men också i förhållande till övriga länder och regioner i världen.

– De nordiska länderna och den nordiska samhällsmodellen har så hög status i dag, och detta kan och bör omsättas till ännu större nordiskt inflytande och ledarskap i det globala samarbetet.

– Det nordiska samarbetet skall vara pragmatiskt. Med andra ord skall vi argumentera nordiskt då vi har nytta av det.

– Erfarenheten visar att då de nordiska länderna har valt att tala med en röst kan de ha ett stort och ofta avgörande inflytande.

Mittengruppens talesperson Sigurður Ingi Jóhannsson var också personligen med i det nordiska mötet med den förra amerikanska presidenten i Vita huset i maj 2016.