Publicerad på 24.09.2013

Artikelkategorier

Nordiska rådets session får en redogörelse om samhällssäkerhet

Nordiska rådet kommer under sin session i Oslo i år att för första gången få en redogörelse om samhällssäkerhet av de ansvariga ministrarna. Redogörelsen presenteras av Sveriges försvarsminister.

Nordiska rådet har krävt att ministrarna tar itu med de åtgärder som lyftes upp i Stoltenberg-rapporten. Mittengruppen har ställt bland annat ett skriftligt spörsmål till ministrarna i ärendet. Mittengruppen anser till exempel att ministrarna inte har varit tillräckligt aktiva i att samarbeta inom kris- och katastrofberedskapen.

En annan intressant redogörelse för Mittengruppen är EU-redogörelsen, som ges av ministrarna för andra gången under sessionen.

Mittengruppen hoppas också att Nordiska rådet debatterar aktivt sjukvårdssamarbetet med social- och hälsovårdsministrarna.

Nordiska rådets 65. session ordnas 29-31 oktober 2013 i Oslo i Norge. Nordiska rådets session, som är höjdpunkten för rådets arbete, har en omfattande föredragningslista samt består av flertal debatter med nordiska ministrar.

Mer information:

Terhi Tikkala

generalsekreterare för Mittengruppen

Tel. +358 50 4345019