Publicerad på 01.06.2013

Artikelkategorier

Nordiskt försvarssamarbete skall basera på öppenhet och demokrati

Finland, som ordförande för det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO, har lovat sätta i gång en strategisk planering av försvarssamarbetets framtid. I nuläget har NORDEFCO inga permanenta politiska strukturer.

Nu är det dags att börja debatten om NORDEFCOs målsättningar på ett långt perspektiv, samt om hur öppenhet och demokrati i beslutsfattandet garanteras. Vi anser att samarbetet kräver klara och permanenta politiska strukturer.

I dag är försvarssamarbetet inte en del av det officiella nordiska samarbetet. Nordiska rådet, samarbetsorganet för de fem nordiska parlamenten och riksdagspartierna, kan nog ta ställning och det har vi också gjort.

Nordiska rådet stöder ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete. Dock bör man ta hänsyn i den vidare planeringen att de mest sannolika säkerhetshot mot de nordiska länderna är icke-militära. Nordiska rådet menar att regeringarna måste lyfta civilsäkerhet och katastrofberedskap till samma nivå med det kraftigt utvecklande försvarssamarbetet och samarbeta utifrån det breda säkerhetsbegreppet. Samma målsättning uttrycktes av de nordiska utrikesministrarna när de sammanträde i Sandhamn i början av maj.

Plenumdebatt om nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarssamarbete hålls i riksdagen onsdagen den 5.6. I Finland hålls den motsvarande debatten torsdagen den 6.6. och i Danmark under kommande höst.

 

Åsa Torstensson

Bertel Haarder

Simo Rundgren

 

Samtliga är riksdagsledamöter och medlemmar av Nordiska rådets Mittengrupp