Publicerad på 04.04.2017

Artikelkategorier

Nya åtgärder i kampen mot människohandel

Nordiska rådet godkände på sin session i Stockholm en omfattande rekommendation om nordiska åtgärder i kampen mot människohandel. Rekommendationen baserar på ett förslag från Mittengruppen i 2015.

– Temat är nu viktigare än någonsin. Människor är sårbara då de är på flykt. Norden behöver agera starkt och tillsammans, sade Jóna Sólveig Elínardóttir från Mittengruppen.

I rekommendationen föreslår Nordiska rådet bland annat att Nordiska ministerrådet bör beakta nya former för tvångsarbete och utnyttjande av människor, så som till exempel utnyttjandet via live streaming och upprättandet av (fiktiva) företag som utnyttjar offren för människohandel, samt att man bör genom upplysning syfta till att skydda de allra svagaste, t.ex. asylbarn.

Originalförslaget och rekommendationen finns på norden.org