Publicerad på 18.11.2019

Artikelkategorier

Nya medlemsförslag från Mittengruppen till behandling

Den svenske liberalen Arman Teimouri föreslår i sitt medlemsförslag att förändra den nordiska äktenskapskonventionen så att den kan tillämpas även när en hindersprövning avser äktenskap mellan samkönade par. Idag när ett samkönat nordiskt par vill göra en hindersprövning går det inte på grund av befintlig lagstiftning.

Ett annat medlemsförslag av den åländske Axel Jonsson från partiet Ålands Framtid rekommenderar de nordiska regeringarna att inleda förhandlingar för införandet av gemensamma lagregler om avtalstolkningar i nordisk rätt. Idag litar rättsläget vid avtalstvister till en mycket svårtolkad nordisk praxis. Gemensamma lagregler  sparar ett enormt antal juristtimmar, för den enskilde medborgaren skulle lagen bättre beskriva verkligheten.

Den svenske miljöpartisten Rasmus Ling föreslår i sitt medlemsförslag en gemensam utvärdering över de nordiska ländernas narkotikapolitik, i syfte att hitta en ”best practice” för minskade skador av narkotikaanvändning. Medlemsförslaget efterlyser också upprättandet av en nordisk strategi för att kartlägga och förbättra samarbetet mot narkotikasmuggling.

De tre medlemsförslagen kommer att behandlas under vinterns utskottsmöten.