Sökresultat för Barn och unga

 • Verksamhetsplan

  ...ledaransvar och arbeta mot utsatthet hos barn och unga. Mittengruppen skall finna nya verktyg för att möta populism, samt motarbeta högerexetremism och annan form av extremism för att bidra till...

  Läs mer
 • Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

  ...landet. Detta handlar inte bara om barnäktenskap, utan även som påpekas i betänkandet om så kallade uppfostringsresor där barn och ungdomar som upplevs ha anammat för mycket av västerländsk kultur...

  Läs mer
 • Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

  ...i hållbarhetsfrågor. Mittengruppens gruppanförande som hölls av Simon Holmström under Nordiska rådets session 2021. Idag stöder och samarbetar Nordiska rådet med nätverket Nordic Youth Biodiversity Network och ReGeneration 2030. Men...

  Läs mer
 • Vi skal styrke det nordiske i læreruddannelsen

  På mødet i udvalget for kundskab og kultur præsenterede Mittengruppen et nyt medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen. Det forslås, at der i højere grad sættes fokus på...

  Läs mer
 • Välfärdutskottet ska sprida kunskap om antibiotikaresistens

  ...som driver ett centrum för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning samt deras familjer. Syftet är att de ska kunna klara sin vardag så bra som möjligt utifrån sina...

  Läs mer