Sökresultat för Biologisk m������ngfald

 • Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

  Det var kanske bra att Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris 2019. Det var en omskakning som startat fördjupande samtal om hur Nordiska rådet tar unga på allvar...

  Läs mer
 • Rädda strömmingen i Östersjön!

  Under Mittengruppens gruppmöte i Stockholm den 23 januari enades gruppen om att gemensamt se över förutsättningarna för hållbart strömmingsbestånd i Östersjön. Mittengruppen godkände ett medlemsförslag till Nordiska rådet om att...

  Läs mer
 • Holmström delegat vid FN:s miljökonferens i Stockholm

  ...samlas återigen representanter från världens länder och civilsamhället i Sveriges huvudstad för en ny konferens. Syftet är att öka takten på arbetet för att motverka klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald...

  Läs mer
 • Uppdrag till regeringarna: att utarbeta kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring

  ...utvinning. Vidare bör hänsyn tas till hållbarhet i förhållande till människors hälsa, den biologiska mångfalden, kulturmiljön och de historiska värdena ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt en god hushållning med naturresurserna. Mer...

  Läs mer