Publicerad på 31.10.2013

Artikelkategorier

Siv Fridleifsdottir blir ordförande för det nordiska gränshinderrådet

Gränshinderrådet är ett nytt organ som inleder sin verksamhet i början av 2014. Det består av samarbetsministrarnas personliga företrädare för varje nordiskt land, och dess uppgift är att verka för att hinder mot fri rörelse av personer, varor och tjänster mellan de nordiska länderna undanröjas.

 

Siv Fridleifsdottir är tidigare ordförande för Mittengruppen. Hon blir nu Islands företrädare i gränshinderrådet och därmed ordförande under Islands ordförandeskap i ministerrådet i 2014.