Publicerad på 25.01.2017

Artikelkategorier

Stärka det nordiska varumärket med ett TV-pris

Mittengruppen fortsätter kämpa för ett nordiskt TV-pris. Ett reviderat förslag diskuterades på ett möte i Nordiska rådets presidium den 25. januari. Förslaget går ut på att ett TV-pris tilldelas regissören och författaren av ett nordiskt TV-drama eller dramaserie, samt att man tar till hänsyn inte bara TV-produktioner utan även till produktioner som är gjorda för andra plattformar.

– TV-dramat förmedlar en samhällsbild. Det är alltså en skildring av hur de nordiska samhällen ser ut i dag. Därför har dramat en särskilt viktig ställning bland olika TV-program, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir, Mittengruppens talesperson i frågan.

Hon framhäver också att TV-produktioner har i dag större spridning än böckerna. Det är därför de borde belönas med ett pris.

– Ett tv-dramapris skulle komplettera de nuvarande nordiska prisen genom att förstärka en konstform som är folknära. Nordiska rådets parlamentariker företräder ju Nordens folk.

Förslaget om ett nordiskt TV-pris väcktes av Mittengruppen i september 2015. Sedan dess har flera nordiska TV-kanaler gett sina synpunkter i frågan.

Frågan om TV-priset kopplas även till det s.k. geoblockering som gör att TV-program inte alltid är tillgängliga utanför landsgränser. Mittengruppen kommer att väcka ett förslag om att avskaffa geoblockeringen mellan de nordiska länderna. Viljan att avskaffa geoblockeringen finns också i Europaparlamentet.