Publicerad på 29.06.2018

Artikelkategorier

Vill flagga nordiskt på Nordens dag den 23 mars

Mittengruppen föreslår att man gör Nordens dag – den 23.3. – till en gemensam nordisk flaggdag. För närvarande finns det ingen offentlig flaggning på Nordens dag.

Mittengruppen begrundar förslaget med nordiska samarbetets höga poplaritet bland befolkningen. Enligt en undersökning som gjorts av Nordiska rådet och ministerrådet i 2017 anser 90% av Nordens medborgare att nordiskt samarbete är viktigt, och 2/3 önskar mer nordiskt samarbete.

Mittengruppen anser att flaggningen kan ske via en rekommendation från inrikesministerierna, på samma sätt som flaggningen på Europadagen den 9.5. Det finns därmed inget behov att skapa en ny offentlig flaggdag, utan förslaget kan genomföras mindre byråkratiskt.

Mittengruppen presenterade förslaget på Nordiska rådets presidiemöte i Nes, Norge, den 27.7. och frågan kommer nu att utredas vidare.

Hela förslagstexten finns på norden.org