Publicerad på 22.01.2014

Artikelkategorier
Taggar

Vill öka pressen på att avskaffa gränshinder

Det nya gränshinderrådet med direkt representation från de nordiska ländernas regeringar kommer att öka pressen på att mer aktivt arbeta för att lösa nuvarande gränshinder. Det är Mittengruppens övertygelse efter möte med gränshinderrådets första ordförande, Siv Fridleifsdóttir, som i 2010-2012 var Mittengruppens ordförande.

Nordiska rådets gemensamma representant i det nya gränshinderrådet är Bertel Haarder från mittengruppen.

– Gränshinderrådet har tre stora uppgifter; att lösa nuvarande gränshinder, att begränsa införande av nya gränshinder samt att när hinder ändå består ge tydlig information. Nordiska rådet spelar en viktig roll i att driva på avvecklingen av gränshinder, och den rollen skall vi nu ta på allvar, säger Bertel Haarder.

Ytterligare information:

Bertel Haarder, tel. +4561625169

bertel.haarder(at)ft.dk