Publicerad på 26.01.2017

Artikelkategorier

Kräver fortsatt tillgång till Skam i hela Norden

Mittengruppen vill lyfta upp frågan om att avskaffa geoblockering mellan de nordiska länderna. Geoblockering eller geo-blocking betyder att det finns begränsningar till vilka audiovisuella (TV-) produktioner och hur mycket man kan se utanför landsgränser.

– Denna fråga diskuteras också i Europaparlamentet och i kommissionen i samband med att man vill skapa en europeisk digital inre marknad. Vi tror att Norden bör visa väg och skapa en ordning där man möjliggör att de nordiska medborgarna har tillgång till det digitala innehållet i deras grannländer. Vi är ju också en språkgemenskap så det borde vara naturligt att vi kan utnyttja varandras utbud, säger Bertel Haarder, som bett den danska kulturministern att ta frågan uppe i diskussioner med de nordiska kollegerna.

– Ett argument för att använda geoblockering är att TV-bolag tjänar pengar på att sälja rättigheter till andra länder. Men denna fråga borde vi kunna lösa – kanske först nordiskt och senare europeiskt, säger Bertel Haarder.