Publicerad på 02.11.2023

Hur skall Norden organisera sitt Nato-samarbete?

Under Nordiska rådets session föreslog Mittengruppen att de nordiska länderna borde organisera sitt interna Nato-samarbete så att det också finns en plattform för gemensam nordisk parlamentarisk diskussion och lägesbild.

– Norden behöver en gemensam situationsbild, inte enbart inom militären utan också på en politisk nivå. Vi behöver ett ställe där vi kan, också bland parlamentariker, debattera Nordens säkerhet och de vägval som våra regeringar gör, var budskapet från Hanna Katrín Friðriksson, ordförande för Mittengruppen.

– Mittengruppen har förespråkat ett utrikes- och försvarsutskott i Nordiska rådet och ett utrikes- och försvarsministerråd. Nordiska rådet efterfrågar en ny “Stoltenberg-rapport”. Allra senast har det talats om en nordisk försvarskommission, i stil med den norska kommissionen. Genom dessa initiativ vill vi förstärka den gemensamma lägesbilden – och gemensamt agerande.

Diskussionen ägde rum under debatten om Nordens säkerhet med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Svaret var att man önskade mer nordiskt samarbete, men inget nordiskt block inom Nato.