Publicerad på 26.01.2021

Artikelkategorier

Mittengruppen frågar om samnordiska reseregler efter vaccineringar

Mittengruppen är orolig för de personer som under coronakrisen är tvungna att passera de nordiska gränserna på grund av till exempel arbete, affärer eller familjeförhållanden. Reglerna för resande under pandemin har förändrats ständigt, och det har inte funnits någon gemensam nordisk linje i förhållande till gränspasseringar inom Norden.

Mittengruppen har därför riktat en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna om möjligheten att efter vaccineringar ha en harmoniserad nordisk linje i förhållande till interna nordiska resor. Svaret på frågan förväntas senast den 10. mars.

Coronapandemin och dess effekter på nordiska medborgare diskuterades på Mittengruppens digitala gruppmöte den 25 januari.