Publicerad på 29.06.2017

Artikelkategorier

Gränsöverskridande identifikation skall underlättas på bakgrund av Mittengruppens initiativ

På sitt möte den 28 juni fattade Nordiska rådets välfärdsutskott ett slutligt beslut om Mittengruppens förslag gällande ett nordiskt medborgarskap. Enligt utskottet finns det ännu inte förutsättningar för att införa ett samnordiskt medborgarskap. Utskottet rekommenderar däremot ett ömsesidigt godkännande av personnummer och e-ID i Norden.

–          Det här är ett steg i rätt riktning. Vi i Mittengruppen kommer nog att arbeta vidare för att nå den målsättning som fanns i vårt ursprungliga förslag: att underlätta vardagen för den nordiska medborgaren och göra Norden till ett område där det är lätt att bosätta sig, arbeta eller studera tvärs över gränserna. E-ID löser inte gränshinder, säger Anna-Maja Henriksson.

–          Det finns också många olösta problem kring e-ID och de digitala systemen, t.ex. när det gäller myndigheternas ansvar. Å andra sidan har bankerna en mycket central roll i att utveckla elektroniska identifikationssystem men de behåller inte nödvändigtvis det ekonomiska incentivet för att utveckla tjänsterna så att de är tillgängliga och fungerar för samtliga medborgare. Därför är det ytterst viktigt att de nordiska länderna, vid sidan av godkännandet av e-ID skulle åtminstone godta varandras personnummer.

Mittengruppen gjorde ett förslag om ett nordiskt medborgarskap den 8. oktober 2015. Förslaget behandlades i Nordiska rådets Utskott för välfärd, som bl.a. gjorde en omfattande remiss bland de ansvariga myndigheterna. Den nu godkända rekommendationen riktas till de nordiska regeringarna som skall rapportera inom en viss period om vilka åtgärder som de har tagit i frågan.

Mer info på norden.org