Publicerad på 15.03.2021

Artikelkategorier

Regeringarna säger nej till att utveckla gemensamma regler för resor inom Norden

Mittengruppen har mottagit svar från de nordiska regeringarna på sin skriftliga fråga om regeringarna avser att anordna samnordiska regler för resande inom de nordiska länderna efter att vaccineringarna har påbörjats.

I svaret framgår att de nordiska regeringarna har inte tills vidare sett det möjligt att utveckla samnordiska regler för resor mellan de nordiska länderna eftersom ländernas epidemologiska status varierats och en stor del av befolkningen fortfarande riskerar att smittas.

Enligt svaret har de nordiska regeringarna dock målet att upphäva restriktionerna för fri rörlighet och hälsosäkerhetsåtgärderna vid ankomst till länderna så snart det inte längre är nödvändigt att skydda hälsa och samhälle i enlighet med ländernas lagstiftningar.

I svaret framgår att regeringarna anser att pandemin har haft stor inverkan särskilt på människor som bor och arbetar i dom nordiska gränsregionerna.

Svar på Mittengruppens fråga har givits av Finland som i 2021 är ordförande för Nordiska ministerrådet.