Nyheter

  • Rensa alla

Nordiska rådets Mittengrupp diskuterar barnens rättigheter

Mittengruppen i Nordiska rådet samlas till ett sommarmöte 14-15.8.2013 i Reykjavik på Island. Temat för årets sommarmöte är barnens rättigheter och förbättring av dessa.

Publicerad på: 13.08.2013 Läs mer

Ministrarna säger nej till en nordisk katastrofenhet

I maj ställde Mittengruppen en skriftlig fråga till de nordiska ministrarna ansvariga för samhällssäkerhet om hur katastrofberedskapssamarbetet i Norden kan förbättras. Ministrarnas svar på den konkreta frågan om bildande av en nordisk katastrofenhet är nekande.

Publicerad på: 07.08.2013 Läs mer

Nordiskt försvarssamarbete skall basera på öppenhet och demokrati

Artikeln har publicerats i nordiska tidningar under sista veckan i maj

Publicerad på: 01.06.2013 Läs mer

Mittengruppen frågar om Nordens kris- och katastrofberedskap

De ansvariga ministrarna för samhälsssäkerhet sammanträder i Stockholm den 3-4 juni. Mittengruppen frågar ministrarna: Hur tänker de nordiska regeringarna gå vidare i kris- och katastrofberedskapssamarbetet?

Publicerad på: 27.05.2013 Läs mer

Mittengruppen valde ny styrelse

På Mittengruppens möte i Stockholm den 10 april 2013 valdes en gruppstyrelse för nästa...

Publicerad på: 11.04.2013 Läs mer

Säkerhet och försvar ska behandlas av Nordiska rådet

I Nordiska rådets temadebatt i Stockholm framhöll Mittengruppen, att det bör finnas en tydlig parlamentarisk dimension till det kraftigt utvecklade nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan regeringarna.

Publicerad på: 11.04.2013 Läs mer

Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet satsar på Polen

Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna etablerar ett gemensamt informationskontor i Gdansk, som är Polens sjätte största stad och ligger på Östersjökusten. Samtidigt stödjer Mittengruppen en modell där det mottagande landet betalar hälften av kostnaderna för infokontorets drift.

Publicerad på: 09.04.2013 Läs mer

Mittengruppen arbetar aktivt för Östersjön

Miljö- och naturresursutskottet i Nordiska rådet har valt Anders Eriksson och Christina Gestrin från...

Publicerad på: 29.01.2013 Läs mer

Gemensamma kriterier för hållbar gruvnäring

Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna upprättar gemensamma kriterier för hållbar gruvdrift.

Publicerad på: 27.01.2013 Läs mer