Nyheter

  • Rensa alla

Frivilligorganisationerna med i arbetet för ett gott och sunt Arktis

Mittengruppen menar att det är nödvändigt att stimulera olika folkliga organisationer och frivilligsektorn att arbeta för ett gott och sunt Aktis i framtiden.

Publicerad på: 23.03.2012 Läs mer

Mittengruppen: Garantera rörelsefrihet för alla – även för de äldre

Under Nordiska rådets debatt om framtidens välfärdslösningar argumenterade Mittengruppen för att medborgarna skall få fritt välja var de får välfärdstjänsterna. Detta gäller också för de äldre.

Publicerad på: 23.03.2012 Läs mer

Mittengruppen valde en ny styrelse

Mittengruppen valde en ny styrelse under sitt möte i Reykjavik den 22 mars 2012. Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena. Den valda styrelsen är verksam perioden 4/2012-4/2013.

Publicerad på: 22.03.2012 Läs mer

Nordiskt ledarskap i klimatarbetet behövs

Nordiskt samarbete kring klimat- och energiarbete behövs för att i högre grad påverka den globala utvecklingen. Under Nordiska rådets möte den 24 januari ordnades ett seminarium om klimatarbetet. Där behandlades bland annat betydelsen av att ta i bruk förnybara energilösningar och öka energieffektiviteten för att främja grön tillväxt.

Publicerad på: 25.01.2012 Läs mer

Finlands Norden-minister om nordiskt EU-samarbete: ”Vi försöker koordinera bäst vi kan”

Den finska ministern för nordiskt samarbete Alexander Stubb svarade på Mittengruppens Anders Anderssons fråga om ett mer systematiskt EU-samarbete.

Publicerad på: 02.11.2011 Läs mer

Varje land skall leverera tre lösningar på gränshinder

Hon föreslog att varje nordiskt land borde komma med minst tre lösningar på gränshinder inför Nordiska rådets nästa session.

Publicerad på: 02.11.2011 Läs mer

Mer fokus på logistik på de arktiska områdena

Simo Rundgren talade under debatten om ett nytt arktiskt samarbetsprogram under Nordiska rådets session.

Publicerad på: 02.11.2011 Läs mer

Stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet

Under debatten Nordiska ministerrådets budget för 2012 förde Åsa Torstensson fram Mittengruppens förslag om att öppenhet och demokrati borde genomsyra den nordiska budgeten för de kommande åren.

Publicerad på: 02.11.2011 Läs mer

Öppenhet är en nordisk konkurrensfördel

Mittengruppens ordförande Siv Friðleifsdóttir talade under Nordiska rådets session om de nordiska samhällenas öppenhet.

Publicerad på: 01.11.2011 Läs mer