Nyheter

  • Rensa alla
Ola Elvestuen

Återvinning av material från vindkraftverk viktig för att minska klimatbelastning

Mittengruppen vill att ny fornybar energi inte leder till bortkastade material eller onödvändig ny...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

Mittengruppens konsekventa linje är att få ett koordinerat nordiskt agerande gentemot EU – inte...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Gemensamma hotbilder förutsätter gemensam nordisk riskanalys

De nordiska länderna har fler gemensamma hotbilder nu än tidigare. Det har gjort att...

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer
Simon Holmström i talarstolen

Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

Det var kanske bra att Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris 2019....

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer

Fri rörlighet avgörande för nordisk integration

Den utvärdering som görs efter coronakrisen skall inte enbart ägna sig åt rena krisberedskapsfrågor...

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer

De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

Mittengruppens talesperson på Nordiska rådets session i Köpenhamn under behandlingen av Nordiska ministerrådets arktiska...

Publicerad på: 03.11.2021 Läs mer
Kathrine Kleveland, Senterpartiet, Norge

Vi skal styrke det nordiske i læreruddannelsen

Mittengruppen vill stärka det nordiska i lärarutbildningen och etablera ett tvärnordiskt center för nordiska språk och grannspråk i Norden.

Publicerad på: 02.11.2021 Läs mer

Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

Kompromissen mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring den nordiska budgeten för 2022 omfattar 15,1...

Publicerad på: 01.11.2021 Läs mer

Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

Mittengruppen deltar i Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1.-4. november 2021.

Publicerad på: 28.10.2021 Läs mer