Nyheter

  • Rensa alla

Den nya regeringen i Island satsar på Norden

I riksdagsvalet i april röstade islänningar för de två partier som är emot landets...

Publicerad på: 17.08.2013 Läs mer

Norden bör satsa mer på cleantech

Mittengruppen anser att Norden bör framstå som en föregångsregion inom energisamarbetet. Genom aktivt arbete kan de nordiska länderna uppnå nya gemensamma lösningar, som är resurssnåla och konkurrenskraftiga på lång sikt.

Publicerad på: 16.08.2013 Läs mer

Björt framtid nytt medlemsparti i Mittengruppen

Mittengruppen i Nordiska rådet har fått ett nytt medlemsparti, Björt framtid. Beslutet fattades under...

Publicerad på: 15.08.2013 Läs mer

Besparingar ger möjlighet till bättre fokus inom det nordiska samarbetet

Mittengruppen anser att nedskärningen av den nordiska budgeten är en nödvändig åtgärd med tanke på ländernas ekonomiska situation.

Publicerad på: 15.08.2013 Läs mer

Nordiska rådets Mittengrupp diskuterar barnens rättigheter

Mittengruppen i Nordiska rådet samlas till ett sommarmöte 14-15.8.2013 i Reykjavik på Island. Temat för årets sommarmöte är barnens rättigheter och förbättring av dessa.

Publicerad på: 13.08.2013 Läs mer

Ministrarna säger nej till en nordisk katastrofenhet

I maj ställde Mittengruppen en skriftlig fråga till de nordiska ministrarna ansvariga för samhällssäkerhet om hur katastrofberedskapssamarbetet i Norden kan förbättras. Ministrarnas svar på den konkreta frågan om bildande av en nordisk katastrofenhet är nekande.

Publicerad på: 07.08.2013 Läs mer

Nordiskt försvarssamarbete skall basera på öppenhet och demokrati

Artikeln har publicerats i nordiska tidningar under sista veckan i maj

Publicerad på: 01.06.2013 Läs mer

Mittengruppen frågar om Nordens kris- och katastrofberedskap

De ansvariga ministrarna för samhälsssäkerhet sammanträder i Stockholm den 3-4 juni. Mittengruppen frågar ministrarna: Hur tänker de nordiska regeringarna gå vidare i kris- och katastrofberedskapssamarbetet?

Publicerad på: 27.05.2013 Läs mer

Mittengruppen valde ny styrelse

På Mittengruppens möte i Stockholm den 10 april 2013 valdes en gruppstyrelse för nästa...

Publicerad på: 11.04.2013 Läs mer