Nyheter

  • Rensa alla

Bekymrad över effekten av besparingarna och corona på kultursektorn

Utskottet för kunskap och kultur hade i dag ett möte med den danska kulturministern,...

Publicerad på: 28.10.2020 Läs mer

Vill ha en nordisk strategi för återvinning av material från vindkraftverk

Under Utskottet för ett hållbart Nordens digitala utskottsmöte i dag godtogs Mittengruppens förslag Felles...

Publicerad på: 27.10.2020 Läs mer

Hurdan kris behövs det för att de nordiska länderna skall börja agera tillsammans?

De nordiska länderna har inte varit särskilt framgångsrika med det nordiska samarbetet under coronakrisen....

Publicerad på: 27.10.2020 Läs mer

Nordiska rådets ”covid-session” är ett undantag när det gäller öppenhet och tillgänglighet

Nordiska rådets session har i år ett helt annat format än vanligtvis, på grund...

Publicerad på: 27.10.2020 Läs mer

Mittengruppen föreslår en samnordisk utredning för att motverka gränsstängningar i krissituationer

De nordiska statsministrarna har satt som mål att göra Norden som världens mest integrerade...

Publicerad på: 30.09.2020 Läs mer

Nästa gruppmöte pågår digitalt den 14 september

Till följd av pandemisituationen har inga fysiska möten i Mittengruppen ägt rum sedan januari...

Publicerad på: 27.08.2020 Läs mer

Är tiden mogen för en samnordisk tidszon?

Frågan om samnordisk harmonisering av tidszonerna blir aktuell i samband med att EU når...

Publicerad på: 04.06.2020 Läs mer

Terhi Tikkala återkommer som generalsekreterare

Idag återkommer Terhi Tikkala som generalsekreterare i Mittengruppen. Terhi har arbetat för Mittengruppen som...

Publicerad på: 18.05.2020 Läs mer

Mittengruppen fortsätter arbeta under Coronakrisen

Trots att temasessionen i Helsingfors blev inställd möttes Mittengruppen igår via mail för att...

Publicerad på: 31.03.2020 Läs mer