Nyheter

  • Rensa alla

Nordiska rådet behöver moderniseras

Norden I debatten inför EU-valet har förslaget att överföra en del av beslutsfattandet från EU tillbaka till medlemsländerna lyfts upp till diskussion.

Publicerad på: 16.05.2009 Läs mer

Vad skall vi göra med Nordiska rådet?

Nordiska rådets roll genomgår en omvälvning i samband med att den europeiska integrationen framskrider. Vad kan organisationen ha för uppgift i det föränderliga EU-Europa? Hur påverkar EU:s regionalisering det nordiska samarbetet?

Publicerad på: 08.05.2009 Läs mer